Dzień solidarności z Ukrainą

9 marca 2022

Są takie chwile, kiedy brakuje słów. W tym niezwykle trudnym czasie łączymy się sercami i myślami z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy. Jesteśmy pełni otwartości i tolerancji względem wszystkich, którzy przekroczą nasze granice szukając pokoju i pomocy. Uczymy nasze dzieci tego, że bez względu na pochodzenie- wszyscy jesteśmy ważni. 

„CZŁOWIEK NIE JEST SAM, ŻYJE Z DRUGIMI,

PRZEZ DRUGICH, DLA DRUGICH.

CAŁA LUDZKA EGZYSTENCJA MA WŁAŚCIWY SOBIE WYMIAR WSPÓLNOTOWY – I WYMIAR SPOŁECZNY.”

Jan Paweł II

Solidarni z Ukrainą