Pszczółki – DZIEŃ SOŁTYSA

13 marca 2022
Pszczółki – DZIEŃ SOŁTYSA

Z okazji Dnia Sołtysa grupa Pszczółek jako delegacja  całej naszej społeczności przedszkolnej
w Kłodawie przekazała  życzenia, laurkę  oraz kwiaty

dla

Sołtysa Damiana Żołędziejewskiego