Pszczółki- Drugie miejsce w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym

  • Home
  • Aktualności
  • Pszczółki- Drugie miejsce w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym
8 czerwca 2022
Pszczółki - II MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM STRAŻACKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Ogromny sukces na etapie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym Publicznego Przedszkola ,,Bajkolandia” w Kłodawie za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym.

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny rozstrzygnięty, z ogromną przyjemnością ogłaszamy: Laura Żelazowska Publiczne Przedszkole „Bajkolandia” w Kłodawie, woj. lubuskie. Opiekun: Ewa Tyczyńska Kajetan Kubera Publiczne Przedszkole „Bajkolandia” w Kłodawie, woj. lubuskie. Opiekun: Ewa Tyczyńska. Drugie  miejsce w prestiżowym konkursie zajęła  dwójka dzieci z grupy
,,Pszczółek” z Przedszkola Publicznego z Kłodawy: Laura Żelazowska oraz Kajetan Kubera pod opieką wychowawczyni Ewy Tyczyńskiej, która prowadziła dla dzieci warsztaty plastyczne. Prace były oceniane etapowo od środowiskowego przez gminny, powiatowy, wojewódzki i centralny. W tym roku do konkursu wpłynęło 2858 prac na etap wojewódzki. Do finału Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego przekazano 378 prac. Eliminacje wojewódzkie odbyły się w 14 województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim. Prace plastyczne były inspirowane zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych.  Nasi laureaci konkursu zastosowali najróżniejsze techniki (wycinanki, wyklejanki, malowanie farbą, akwarele, rysowanie pastelami, grafika.) przedstawili własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom. Komisja konkursowa oceniając prace plastyczne wzięła pod uwagę samodzielność ich wykonania, walory artystyczne i estetyczne, a także pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu oraz wykorzystanie różnych technik plastycznych. Nasi Przedszkolni ,Kłodawscy Laureaci otrzymali dyplomy i wiele nagród rzeczowych z rąk Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie przy ul. Zamkowej ( woj. Łódzkie).

Serdecznie dziękujemy autorom nagrodzonych prac, bardzo mocno gratulujemy !!!

 Wychowawca grupy ,, Pszczółek”:  Ewa Tyczyńska ,Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kłodawie  :Stanisława Szpyra