Dzieci dzieciom – głośne czytanie

23 czerwca 2023

 

Wszyscy doskonale wiemy, że głośne czytanie daje niezliczone korzyści, takie jak: doskonalenie języka; ułatwienie rozumienia świata; rozwijanie zasobów wewnętrznych dziecka, a w tym inteligencji emocjonalnej, poznawczej i moralnej; poszerzanie wiedzy, czego skutkiem są podwaliny pod sukcesy w szkole i w życiu. Dzieci z najstarszej grupy Pszczółki starają się doskonalić umiejętność czytania i chętnie czytają dla swoich rówieśników.