KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW – EKO MIŚ

PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „EKO MIŚ”
REGULAMIN KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wspólne wykonanie przez dzieci i rodziców misia
z materiałów ekologicznych.
Cele konkursu:
• Zachęcanie rodziców i dzieci do wspólnego oraz twórczego spędzania wolnego czasu;
• Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej;
• Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
Format pracy:
• Dowolna – płaska (format A3) lub przestrzenna (maksymalna wysokość pracy to 50 cm);
• Każda praca powinna pokazać, że odpady mogą posłużyć jako tworzywo artystyczne.
• Interpretacja tematu pracy jest dowolna i zależy od pomysłowości osób wykonujących pracę.
Technika wykonania pracy:
• Prace mogą być wykonane dowolną techniką, z materiałów pochodzących z odzysku np. plastikowe butelki, makulatura, plastikowe opakowania po produktach. Materiały naturalne, takie jak: patyki, liście, przyprawy, nasiona mogą podnieść walor artystyczny pracy.
Termin składania prac:
• Prace należy składać do wychowawców z poszczególnych grupa do 20 listopada 2019r. (środa);
• Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 25 listopada 2019 r.
w „Dniu Pluszowego Misia” w sali grupy „Pszczółki” o godz. 13.30.
Prace biorące udział w konkursie uświetnią wystrój szatni oraz całego przedszkola.
Kryterium oceny prac:
• samodzielność wykonania,
• pomysłowość,
• walory artystyczne,
• estetyka wykonania
Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy i zawierać:
• imię i nazwisko oraz wiek dziecka
Jury :
Prace oceniać będą:
• dyrektor przedszkola;
• nauczycielki z poszczególnych grup;
• wybrany pracownik obsługi przedszkola;
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
• 3 – 4 – latki;
• 5 – latki;
• 6 – latki;
Szczegółowe informacje u organizatorek konkursu:
• Paulina Wawrzyńczyk
• Anita Gajzler
Zapraszamy do udziału!