Programy edukacyjne

  • Home
  • Programy edukacyjne

PROGRAMY EDUKACYJNE OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KŁODAWIE

ROK SZKOLNY 2020/2021

Ustawa z dnia 19 marca 2009 roku znowelizowała przepisy art. 22a ustawy o systemie oświaty, wprowadziła zasadę dopuszczenia programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Rozporządzenie Dz. U. Nr 89 poz. 730

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie po dokonaniu analizy Programów Wychowania Przedszkolnego i zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dokonał wyboru programu wiodącego:

Program Edukacji Przedszkolnej – „Odkrywam siebie” Grupa MAC 2020

W ramach zajęć wymaganych z podstawy programowej :

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym:

Grupa I „Krasnoludki” – wtorek oraz piątek o godz. 9.50 – 10.20;
Grupa II „Pszczółki” – wtorek oraz piątek o godz. 10.20 – 10.50;
Grupa III „Smerfy” – wtorek oraz piątek o godz. 10.50 – 11.20;
Grupa IV „Sówki”- poniedziałek oraz środa o godz. 9.00 – 9.30;
Grupa V „Motyle” – poniedziałek oraz środa o godz. 8.20 – 8.50

Program do nauki religii.

Ponad to w Przedszkolu realizowane są dodatkowe programy takie jak:

Program profilaktyki zdrowia oraz bezpieczeństwa – „Bezpieczny Przedszkolak”;
Program promujący zdrowy styl życia – „Zdrowo jemy – nie tyjemy” oraz „Dbamy o zdrowie – często myjemy dłonie”;

W poszczególnych grupach realizowane są programy:

„Zmysłowe przedszkolaki” – innowacyjne działania z elementami sensoplastyki w grupie dzieci 3 – 4 – letnich z grupy „Krasnoludki” – prowadząca : Agata Wasilewska;
„Maluchy na start” – program adaptacyjny dla dzieci młodszych – prowadząca : Agata Wasilewska oraz Dorota Wiśniewska;
„Raz, dwa, trzy – ćwiczysz Ty!” – program zajęć ruchowych z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej z elementami Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn oraz Terapii Ręki dla dzieci 5 – letnich z grupy „Pszczółki” – prowadząca: Paulina Wawrzyńczyk;
„Zdrowy przedszkolak – innowacyjne działania w grupie dzieci 4 – letnich z grupy „Smerfy” prowadzone w zakresie promocji zdrowia” – prowadząca: Anita Gajzler;
„Innowacyjne działania w grupie „Motyle” (dzieci 5-6 – letnie) prowadzone metodą Batti Strauss” – prowadząca: Agnieszka Krzemińska ;
„Logopedyczne kulinaria – innowacja kulinarna w grupie Smerfy” – prowadząca: Paulina Nassan – Wrońska;
„Zabawa w aktora” oraz „Roztańczone przedszkolaki” – program artystyczny w grupie Sówki – prowadząca: Dorota Andrzejewska;
„Bezpieczny Przedszkolak” program innowacyjny w grupie „Motyle” – prowadząca Anna Żołędziejewska .

W Przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 odbywają się zajęcia dodatkowe :

Zajęcia rytmiczno – muzyczna „Przedszkolna Zumba” – Krystyna Bałuciak (w zajęciach biorą udział wszystkie grupy w każdy czwartek od godz. 10.00 – 12.30 );
Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna – Paulina Wawrzyńczyk (poniedziałki i piatki);
Terapia logopedyczna – Paulina Nassan – Wrońska – „Program logopedyczny „Gwarek” (wtorek oraz środa w godz. 8.00 – 13.00, czwartek w godz. 8.00 – 13.00);
Terapia z zakresu terapii pedagogicznej – Paulina Wawrzyńczyk (środa w godz. 7.30 – 9.00 oraz czwartek w godz. 13.00 – 13.30);
Terapia z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Dorota Wiśniewska;
Terapia z zakresu terapii pedagogicznej z elementami sensoplastyki – Agata Wasilewska;