WAŻNA INFORMACJA

 

Drodzy Rodzice,
Informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłodawa w dniach od 10 do 18 lutego 2020 r. rodzice którzy chcą, aby ich dziecko kontynuowało edukację w Przedszkolu Publicznym w Kłodawie w roku szkolnym 2020/2021 zobowiązani są do złożenia

DEKLARACJI KONTYNUACJI EDUKACJI W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.
Deklarację należy złożyć u nauczyciela grupy w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2020 r.                 w godzinach pracy przedszkola. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca               w przedszkolu w nowym roku szkolnym.

Karty deklaracyjne znajdują się do pobrania u wychowawców grup lub można je pobrać z zakładki REKRUTACJA.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie
Stanisława Szpyra