WAŻNA INFORMACJA! PRZEDSZKOLE NIECZYNNE DO 24.05.2020

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Informujemy, iż zgodnie z decyzją i komunikatem z Organu Prowadzącego nasze Przedszkole pozostanie
zamknięte do dnia 24 maja 2020 r.

 KOMUNIKAT
Wójta Gminy Kłodawa
dotyczący otwarcia przedszkoli publicznych

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Rząd poinformował nas, że od 6 maja 2020 r. istnieje możliwość otwarcia przedszkoli. Ostateczną decyzję w tym zakresie pozostawił jednak samorządom. Główny Inspektor Sanitarny 30 kwietnia 2020 r. opublikował szczegółowe wytyczne co do opieki w żłobkach i przedszkolach.
Po szczegółowej analizie tych wytycznych, niestety nie jesteśmy w stanie w tak krótkich czasie przygotować naszych placówek przedszkolnych do otwarcia.

W trosce o zdrowie dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli, ich rodziców oraz pracowników oświaty opracowujemy obecnie bezpieczny plan powrotu dzieci do naszych przedszkoli. Placówki zostaną uruchomione wówczas, kiedy będą na to w pełni przygotowane, nie wcześniej jednak niż 25 maja br. Naszym najwyższym celem jest bezpieczna organizacja pracy placówek przedszkolnych w okresie pandemii i troska o zdrowie i życie dzieci oraz ich opiekunów. O terminie ponownego otwarcia przedszkoli poinformuję Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kłodawa, 05.05.2020r.

Wójt Gminy Kłodawa
/-/ Anna Mołodciak

https://www.klodawa.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=5&artykul=3911&akcja=artykul