WAŻNA INFORMACJA – ZAJĘCIA Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Szanowni Rodzice,
w związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem w naszym kraju przedszkole pozostają zamknięte.
W zakładce POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  będą zamieszczane materiały tygodniowe opracowane przez nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej i rewalidacyjne dla dzieci przedszkolnych, które posiadają orzeczenia bądź opinie.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci zamieszczane są w zakładce „DOMOWE PRZEDSZKOLE” w każdy piątek.
Zachęcamy do włączenia się w system nauczania zdalnego.

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna