WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KŁODAWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021
25 MARCA 2020 R.
W związku z wyjątkową sytuacją w naszym kraju – wprowadzeniem stanu epidemii oraz zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych wyniki rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Kłodawie odbędą się na innych zasadach niż dotychczas zakładano.
Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o przyjęcie do przedszkola (na podstawie wniosków – dzieci „nowe” ) uzyskają informacje
wyłącznie telefonicznie dnia 25 marca 2020 r. (środa)
od godziny 11.00 do godziny 15.00 pod numerem telefonu 95 73 11 353 oraz
26 marca 2020 r. (czwartek)  od godziny 9.00 do 12.00.

Informujemy również, że wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej w naszej placówce zostały przyjęte na nowy rok szkolny.