Pszczółki- dzień drzewa

11 października 2021
Pszczółki- dzień drzewa

Święto drzewa – jest okazją uświadomienia dzieciom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka .W tym dniu z okazji tego święta, dzieci układały puzzle,, Jesienne drzewo”, były na spacerze, miały  zabawy badawczo-ruchowe przy wybranym drzewku. W sali korzystaliśmy z tablicy interaktywnej, oglądając bajkę edukacyjną o drzewku, który był przyjacielem chłopca. Dzieci   oglądnęły również film o najstarszym drzewie ,,Bartku”. Wykonywały również pracę plastyczną ,, Moje drzewko”.