Grupa Sówki-Światowy Dzień Mycia Rąk

16 października 2021
Grupa Sówki, Dzień Mycia Rąk

Światowy Dzień Mycia Rąk- to święto obchodzone 15 października każdego roku.Po raz pierwszy ustanowione  w 2008 roku przez ONZ, jako akcja edukacyjna, której celem jest globalna edukacja na temat mycia rąk.Grupa Sówki  również aktywnie obchodziła ten dzień.Dzieci oglądały film edukacyjny prezentujący historię Światowego Dnia Mycia Rąk, myły ręce z przypomnieniem i zachowaniem poszczególnych etapów oraz wykonały pracę plastyczn0 -techniczną.