Pszczółki – Treningi Pamięci jako innowacja pedagogiczna programu własnego.

  • Home
  • Aktualności
  • Pszczółki – Treningi Pamięci jako innowacja pedagogiczna programu własnego.
20 lutego 2022
Pszczółki – Treningi Pamięci jako innowacja pedagogiczna programu własnego

W naszej grupie prowadzone są  od początku roku szkolnego Treningi  Pamięci przez Ewę Tyczyńską , posiadającą kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć. Zajęcia te rozwijają koncentrację, uwagę , wyobraźnię i pamięć oraz efektywnie przygotowują dzieci przedszkolne do podjęcia nauki szkolnej.  Między innymi na Treningach Pamięci  dzieci zapamiętują wg kolejności nazwy zabawek metodą opowiadania . Nawet są zawody  kto i jak najszybciej zapamiętał dane wyrazy. Czas zapamiętania 10 wyrazów wg kolejności  był mierzony sekundnikiem . Średnio dzieci zapamiętywały do 23 sekund a najlepszy wynik to 7 sekund.