INFORMACJA DLA RODZICÓW

31 marca 2022

UWAGA RODZICE

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2022 roku zmienia się wysokość stawki żywieniowej dziennej dla dzieci.

 

ZARZĄDZENIEM DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 4/2022

  • Ustala się 12zł. ( dwanaście 00/100) za dzień
  • Koszt żywienia dzieci został ustalony na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Opłaty za wyżywienie podlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.