FESTYN RODZINNO-INTEGRACYJNY

14 czerwca 2022

W sobotę 11 czerwca br. w Przedszkolu Publicznym w Kłodawie odbył się Festyn Rodzinno – Integracyjny. Głównym założeniem imprezy było miłe, aktywne i pomysłowe spędzenie wolnego czasu całej społeczności przedszkolnej.

Cele festynu:
• współpraca organów przedszkola w procesie wychowania ze szczególnym uwzględnieniem działań stymulujących różnorodne formy aktywności fizycznej dzieci wspierające ich harmonijny rozwój
• kształtowanie właściwych postaw prospołecznych
• propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu
• integrowanie środowisk lokalnych w działaniach na rzecz dzieci
• wspólne spędzenie wolnego czasu przez rodziny.

Na festyn przybyły dzieci ze swoimi rodzinami. Byli rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie… Duże zainteresowanie i emocje wywołało stoisko z tatuażami brokatowymi oraz malowanie twarzy, do której ustawiała się długa kolejka. Równie dużą atrakcją dla dzieci były dmuchane zamki. Powodzeniem cieszyło się stoisko z owocami i sokami. Nie zabrakło również stoiska z watą cukrową,która cieszyła się dużym uznaniem.

Gwiazdami sceny  Festynu  były przedszkolaki, które prezentowały piosenki, tańce i pląsy.
Rodzice wraz ze swymi pociechami pokazali, że potrafią się wspólnie bawić i aktywnie spędzić swój wolny czas.

 Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji Festynu:

Pani Wójt Gminy Kłodawa Annie Mołodciak;

Sołtys i Rada Sołecka

Państwu Ciecierskim