DYŻUR WAKACYJNY

UWAGA RODZICE

Dyrektor  Przedszkola Publicznego w Kłodawie uprzejmie  informuje, iż przedszkole dla dzieci z terenu Gminy Kłodawa pełni dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu . W sierpniu natomiast dyżur pełni Przedszkole w Różankach, w którym to należy złożyć wnioski jeżeli chcą Państwo, aby dziecko w tym czasie uczęszczało do przedszkola. Poniżej znajdują się wszelkie informacje dotyczące terminów i organizacji opieki wakacyjnej. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż rodzice składający wniosek na dyżur wakacyjny, zobowiązani są dołączyć aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu, klauzulę RODO oraz dokonać wpłaty za zgłoszone dni.

Termin składania wniosków:  9.05.2024r – 16.05.2024r.

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Kłodawie

 

Wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny 2024

Zasady zapisów na opiekę wakacyjną w Przedszkolu Publicznym w Kłodawie 2024

Klauzula informacyjna 2024