Rada Rodziców

ZARZĄD

 

Przewodniczący: Pani Anna Hryniewska

Zastępca przewodniczącego: Pani Martyna Radłowska

Skarbnik: Pan Andrzej Wasilewski

STATUT