Projekt unijny

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności d edukacji przedszkolnej w gminie Kłodawa dzięki utworzeniu 50 nowych miejsc opieki” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej-projekty realizowane poza formułą ZIT.

Plansza logo unijne