Grupa Sówki – zajęcia otwarte dla RODZICÓW

21 maja 2023

Dnia 17 maja br. odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, w których również uczestniczyła Pani Dyrektor Przedszkola Pani Stanisław Szpyra oraz wychowawca z grupy Żabek Pani Anna Żołądziejewska.

Zajęcia otwarte to forma zajęć umożliwiająca rodzicom obserwowanie swojego dziecka podczas pracy i funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Rodzice mają możliwość zaobserwowania postępów, jakie poczyniły ich dzieci od początku roku szkolnego oraz ich zachowania w czasie zajęć dydaktycznych. Zajęcia takie umożliwiają również zapoznanie się ze sposobem pracy nauczyciela danej grupy.

Zajęcia dotyczyły odkrywania nowej litery „Ż” drukowanej i pisanej, małej i wielkiej. Zajęcia rozpoczęły się zabawą na powitanie wg B. Strauss. Następnie wysłuchiwaliśmy odgłosów zwierząt i wysłuchaliśmy wiersza pt. „Ogłoszenie” T. Fiutowkiej. Wyszukiwaliśmy wyrazów z literą „ż”, dzieliliśmy wyrazy na sylaby, następnie głoski z uwzględnieniem samogłosek i społgłosek, opisywaliśmy wygląd litery oraz ćwiczyliśmy pisanie. Dzieci z chęcią brały udział w zabawach ruchowych zmieniając się w żaby i bociany. Zakończeniem zajęć była praca plastyczna przy stoliku, którą dzieci wykonały całkowicie samodzielnie „Żabki w stawie” wg metody Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej.
Na zakończenie dzieci zaprosiły swoich rodziców do pląsu „Przyjechał przedszkolak”.

Sówki bardzo ucieszyły się z obecności swoich rodziców w przedszkolu. Dziękujemy Rodzicom za liczne przybycie.