Sówki – Treningi pamięci

8 lutego 2024

W Sówkach odbyły się treningi pamięci prowadzone przez panią Ewę Tyczyńską. Dzieci miały ćwiczenia rozwijające uwagę i koncentracje raz wyobraźnię ,, Ziemia – drzewa”.  Sześciolatki zapamiętywały wg kolejności dziesięć zabawek metodą opowiadania pt.,, Świeciło słoneczko”. Potem były zawody na czas, kto prawidłowo i najszybciej zapamięta.  Było dużo chętnych dzieci do dalszej kontynuacji zawodów,  ale po jednej grupie przerwaliśmy zawody , bo czas zabawy i odpoczynku  jest bardzo ważnym elementem w czasie pobytu dziecka  w przedszkolu.