REKRUTACJA NA WAKACJE

15 maja 2023

UWAGA RODZICE

Dyrektor  Przedszkola Publicznego w Kłodawie uprzejmie  informuje, iż przedszkole dla dzieci z terenu Gminy Kłodawa pełni dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu . W lipcu dyżur pełni Przedszkole w Wojcieszycach, w którym to należy złożyć wnioski jeżeli chcą Państwo, aby dziecko w tym czasie uczęszczało do przedszkola. Poniżej znajdują się wszelkie informacje dotyczące terminów i organizacji opieki wakacyjnej. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż rodzice składający wniosek na dyżur wakacyjny, zobowiązani są dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu, klauzulę RODO oraz dokonać wpłaty za zgłoszone dni (numer konta zostanie podany rodzicom w informacji na wskazanego maila we wniosku).

Termin składania wniosków:  9.05.2023r – 16.05.2023r.

Zasady zapisów na opiekę wakacyjną 2023

wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA1