Rekrutacja 2024/2025

  • Home
  • Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA 2024/2025

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Poniżej znajduje się lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego w Kłodawie na rok szkolny 2024/2025

  1. LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KŁODAWIE NA ROK SZKOLNY 2024
  2. LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KŁODAWIE NA ROK SZKOLNY 2024

Uwaga!

 Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia kandydata (dziecka) do danego przedszkola:

 15.04.2024r. -19.04.2024r.

  1. LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KŁODAWIE W ROKU 2024
  2. LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO ETAPU REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KŁODAWIE2024

 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

1. Zarządzenie rekrutacja przedszkola 2024-25

2.Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szk. 2024-25

3.Wzór oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka

4.Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny

5. Wniosek o przyjęcie do przedszkola w Kłodawie 2024–2025

Wniosek o przyjęcie dziecka należy złożyć w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Kłodawie,  w terminie wskazanym w zarządzeniu. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wnioski przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.  

 

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KŁODAWIE:

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE KARTY KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ PRZYJMUJEMY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD 5.02.2024 DO 17.02.2024

1. Deklaracja kontynuacji 2024-2025