Rada Rodziców

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Kłodawie

rok szkolny 2018/2019

Rada Rodziców funkcjonująca w Przedszkolu Publicznym w Kłodawie w roku szkolnym 2019/2020

 Skład Rady Rodziców:

  • Marta Maksymowicz
  • Dorota Ciecierska
  • Barbara Milczenko
  • Kamila Pintal
  • Danuta Popowska
  • Magdalena Fidrych
  • Agnieszka Trawińska
  • Anna Kromulska

Przewodnicząca Rady Rodziców : Pani Marta Maksymowicz

Sekretarz Rady Rodziców: Pani Barbara Milczenko

Skarbnik Rady Rodziców: Pani Dorota Ciecierska

Kontakt do Przewodniczącej Rady Rodziców : 501 121 775