Słoneczka – Dzień Zwierząt

4 października 2023
Słoneczka - Dzień Zwierząt

Dzień Zwierząt był okazją do różnych form aktywności dziecięcej. Dzieci przyniosły różnorodne maskotki , przedstawiające zwierzęta świata .  Zabawki  te dzieci podzieliły w swoich zespołach na  cztery grupy –  cztery zbiory. Dzieci wiedzą, jakie są zwierzęta egzotyczne, zwierzęta na wsi , zwierzęta leśne…  Tworzyły też zbiory według gatunków zwierząt. Chętnie też przeliczały zwierzątka , porównywały ich wielkość i ilość. Przedszkolaki potrafiły połączyć zwierzęta w pary i je wg wzoru pokolorować.