Oto Hałabała, zna go Polska cała

2 listopada 2023

Dzieciom z grupy Biedronki na ostatnich zajęciach została przedstawiona postać krasnala Hałabały. Projekt ma na celu wprowadzenie dzieci w świat przyrody i rozbudzenie ich ciekawości i troski o środowisko. Kolejnym ważnym elementem jest zaciekawienie przedszkolaków literaturą dziecięcą i wzbogacanie ich słownictwa. Biedronki wykonały też pracę plastyczną „Krasnal Hałabała”.