STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W NASZYM PRZEDSZKOLU

11 kwietnia 2024

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) w naszym przedszkolu wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich, które opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz eliminowania potencjalnych zagrożeń.

Osoby z personelu przedszkola zostały przeszkolone w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, w tym rozpoznawania oznak nadużyć, jak również podjęcia odpowiednich działań  w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Dokument znajduje się w poniższym pliku do pobrania, na stronie internetowej BIP naszej placówki oraz jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych w sekretariacie przedszkola.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KŁODAWIE 2024

Wersję graficzną dla rodziców  umieszczono w widocznym miejscu na holu oraz w poniższym pliku.

Standardy Ochrony Dzieci_prezentacja DLA RODZICÓW_KR EduGrafik